Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0030
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro
Процедура: Публично състезание
Описание: Предвижда се да бъде изградена нова административна сграда за личен състав на авиацията, нова обслужваща улица и паркинг.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/10/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   806364   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.09.2017 21.09.2017
2   806369   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.09.2017 21.09.2017
3   827941   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.02.2018 01.02.2018
4   875576   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.10.2018 29.10.2018