Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2017-0031
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=161
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на хляб за нуждите на детските заведения на територията на община Свищов за 2017/2018 година. Доставените видове хляб да са произведени в деня на доставката. Отделните доставки ще се изпълняват в зависимост от конкретната необходимост след периодични съгласувани заявки за конкретни асортименти и количества. Прогнозни количества за период от 12 месеца: “Бял” хляб 0,650 кг. - 13000 бр.; “Тъмен” хляб пълнозърнест 0,500 кг. - 3900 бр.; “Добруджа” хляб 0,650 кг. - 3100 бр.; “Тъмен” хляб типов 0,500 кг. - 2500 бр.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   805714   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.09.2017 18.09.2017
2   815211   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.11.2017 17.11.2017
3   881823   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.12.2018 05.12.2018