Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив
Номер: 00197-2017-0007
Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/view/OPO-1-07-quotDostavka-za-nuzhdite-na-bdquoViKrdquo-EOOD---Plovdiv-na-rezervni-chasti-za-MPS.html
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на резервни части за ремаркета и полуремаркета, за автомобили и мотоциклети, за превозни средства с каросерия тип фургон и други, периодично, за срок от 30 (тридесет) месеца след сключване на договор с избрания за Изпълнител участник. Доставките ще се осъществяват след писмена заявка с приложена спецификация, франко складова база на Възложителя в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/10/2017 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   805648   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.09.2017 18.09.2017
2   805649   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         18.09.2017 18.09.2017
3   824654   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         16.01.2018 16.01.2018
4   943932   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.11.2019 11.11.2019