Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0027
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-042
Процедура: Ограничена процедура
Описание: Извънгаранционната техническа поддръжка на изделията и системите включва: Поддържане на основна точка за контакт и консултации. Проверка на работоспособността на изделията и системите. Диагностика на изделия и системи за криптографска защита. Ремонт на изделия и системи за криптографска защита . Обучение за работа с изделия и системи за криптографска защита.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   803573   Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     01.09.2017 04.09.2017
2   803575   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.09.2017 04.09.2017
3   810605   Информация при производство по обжалване (ЗОП)         18.10.2017 18.10.2017