Информация за преписката

Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Номер: 00210-2017-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
Процедура: Открита процедура
Описание: С настоящата процедура Централният орган за покупки (ЦОП) има за цел да възложи изпълнението на зелена обществена поръчка чрез сключване на рамково споразумение за период на изпълнение на услугите от 01.02.2018 г. до 31.01.2021 г. с 6 изпълнители, на които ще възложи да осъществяват комплексно почистване на сгради, работни и сервизни помещения, поверени за управление и разпореждане на органите на изпълнителната власт и техните администрации.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/09/2017 23:59

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   800696   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.08.2017 17.08.2017
2   800701   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.08.2017 17.08.2017
3   825903   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.01.2018 24.01.2018
4   830465   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.02.2018 19.02.2018
5   838070   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.03.2018 28.03.2018
6   840881   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.04.2018 10.04.2018
7   841417   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.04.2018 12.04.2018
8   841894   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.04.2018 16.04.2018
9   841914   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.04.2018 16.04.2018
10   843165   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.04.2018 23.04.2018
11   843914   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.04.2018 27.04.2018
12   845481   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.05.2018 08.05.2018
13   847028   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.05.2018 17.05.2018
14   847955   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.05.2018 23.05.2018
15   848446   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.05.2018 25.05.2018
16   848494   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.05.2018 25.05.2018
17   850647   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.06.2018 11.06.2018
18   852467   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.06.2018 21.06.2018
19   857474   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.07.2018 18.07.2018
20   859951   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.07.2018 30.07.2018
21   861320   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2018 09.08.2018
22   861755   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2018 13.08.2018
23   862918   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.08.2018 17.08.2018
24   863049   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.08.2018 20.08.2018
25   865168   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.08.2018 03.09.2018
26   869759   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.09.2018 01.10.2018
27   870708   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.10.2018 05.10.2018
28   872070   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.10.2018 12.10.2018
29   876705   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.11.2018 08.11.2018
30   890553   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.01.2019 28.01.2019
31   890727   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.01.2019 28.01.2019
32   893599   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.02.2019 13.02.2019
33   903524   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.03.2019 28.03.2019
34   903858   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.03.2019 01.04.2019
35   905165   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.04.2019 03.04.2019
36   908449   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     19.04.2019 22.04.2019
37   909916   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.05.2019 07.05.2019
38   910253   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.05.2019 09.05.2019
39   911072   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     13.05.2019 16.05.2019
40   911342   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2019 16.05.2019
41   912843   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.05.2019 22.05.2019
42   914411   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.05.2019 03.06.2019
43   917395   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.06.2019 21.06.2019
44   917645   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.06.2019 24.06.2019
45   918364   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.06.2019 27.06.2019
46   919230   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.06.2019 28.06.2019
47   924661   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.07.2019 29.07.2019
48   925299   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.07.2019 31.07.2019
49   925387   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         31.07.2019 31.07.2019
50   929162   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.08.2019 21.08.2019
51   932585   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.09.2019 12.09.2019
52   932806   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.09.2019 11.09.2019
53   934520   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.09.2019 20.09.2019
54   936243   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.10.2019 04.10.2019