Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2017-0023
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-036
Процедура:
Описание: Предметът на обществената поръчка включва: Извършване на основен/капитално възстановителен ремонт на вертолет Ми-17 със заводски номер 103М15 и регистрационен знак 418, двигателите, редукторите и комплектуващите ги изделия.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/08/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   798393   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.07.2017 02.08.2017
2   798394   Обявление за поръчка в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО)     31.07.2017 02.08.2017
3   870987   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.10.2018 08.10.2018