Информация за преписката

Възложител: Община Бургас
Номер: 00797-2017-0032
Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/31038
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Доставка на хранителни продукти за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2017 – 2019 г., по две обособени позиции, както следва: ОП1 - Доставка на замразени зеленчуци; ОП2 - Доставка на риба и разфасовки.По Обособена позиция 1, предмета на поръчката включва доставка на следните хранителни продукти:1. Чушки замразени-1.000 кг.,2. Спанак-замразен, внос- 1.000 кг., 3. Спанак-замразен, български- 10.000 кг., 4. Зелен грах замразен, внос- 1.000 кг.5. Зелен грах замразен, български- 10.000 кг., 6.Зелен боб, замразен- 0.450.кг., 7. Микс гювеч, замразен- 0.400 кг., 8. Броколи – замразени- 0.450 кг., 9. Карфиол – замразен- 0.450 кг.По Обособена позиция 2, предмета на поръчката включва на следните хранителни продукти: 1. Сьомга – филе- 1.000 кг., 2. Сьомгова пъстърва- 1.000 кг., 3. Скумрия 400/500- 1.000 кг., 4. Мерлуза- 1.000 кг., 5. Акула филе- 1.000 кг., 6. Хек – филе – 1.000 кг.7. Ментай филе- 1.000 кг
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/08/2017 17:15

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   794930   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.07.2017 10.07.2017
2   794936   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2017 10.07.2017
3   810087   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.10.2017 18.10.2017