Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2017-0026
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/publichno-sastezanie/371-
Процедура: Публично състезание
Описание: С поръчката се възлага транспортно обслужване – случаен превоз за учениците, участващи в „Летни занимания 2017“. Транспортът се осъществява по изготвени графици за месеците юни и юли, като в тях ще бъдат точно упоменати маршрутите, броят на учениците, часовете на тръгване и връщане. Графикът за месец юни ще бъде предоставен на превозвача не по-късно от 26 май, а за месец юли – не по-късно от 26 юни. Мястото на тръгване ще бъде от съответното учебно заведение (с изключение на ОУ „Ран Босилек“ – поради тесните улици към учебното заведение, тръгването ще бъде от паркинга на Областна дирекция „Полиция“). Планирани към момента посещения: централна градска част /Бибилиотека „Априлов – Палаузов“, РИМ, МО, ДХС, художествена галерия/, ПП „Българка /база Етъра/, НП „Централен балкан“, ЕМО Етъра, с. Боженци, с. Съботковци – „Боженски чифлик“, Соколски манастир, местността Узана, еднодневни екскурзии до Велико Търново, Троян, Ловеч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/05/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   783156   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.04.2017 13.04.2017
2   783160   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.04.2017 13.04.2017
3   790981   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.06.2017 09.06.2017
4   799504   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.08.2017 07.08.2017