Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2017-0001
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/12_OTP
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на спомагателно оборудване и средства за пробовземане, пробоподготовка и съхранение на пробите, както следва: доставка на микровълнова система за разлагане, доставка на 3 броя лабораторни хладилници , доставка на лабораторна сушилня, доставка на 5 броя термостатични шкафове, доставка на аналитична везна, доставка на 2 броя водни бани, доставка на 6 броя вакуум помпи за филтруване, доставка на 6 броя филтрувални системи с обем на приемната колба 1000 мл. и 6 бр. филтрувални системи с обем на приемната колба 2000 мл., доставка на 9 броя пробовземни устройства за директно запълване на пробовземния съд и 9 броя пробовземни устройства с променлив ъгъл, чаша за пробовземане с вместимост 1000 мл., както и 18 броя телескопични дръжки; доставка на автоматични пипети - по 13 броя от следните видове: (1) с обем 10-100µl; (2) с обем 100-1000 µl; (3) с обем 500-5000 µl и (4) с обем 1000-10000 µl, доставка на филтри.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/05/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   782673   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.04.2017 13.04.2017
2   782676   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.04.2017 13.04.2017
3   784941   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.04.2017 02.05.2017
4   833721   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.03.2018 09.03.2018
5   871163   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
6   871165   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
7   871169   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
8   871170   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
9   871172   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
10   871174   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
11   871176   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
12   871177   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
13   871179   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
14   871180   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
15   871181   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018