Информация за преписката

Възложител: Община Главиница
Номер: 00368-2017-0001
Адрес на профила на купувача: http://sop.bg/glavinitsa-177/
Процедура: Открита процедура
Описание: Периодична доставка на консервирани хранителни продукти и напитки за детските градини, ДСП, Защитено жилище за лица с психични разстройства, ЦВН, ЦНСТ – с. Малък Преславец
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02/05/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   779532   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.03.2017 30.03.2017
2   779533   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.03.2017 30.03.2017
3   801241   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.08.2017 21.08.2017