Информация за преписката

Възложител: Основно училище /ОУ/ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Антон
Номер: 05410-2017-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.antonbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=36&itemid=58
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на гориво за отопление за нуждите на ОУ "СВ. СВ. Кирил и Методий" с място на доставка с. Антон, Ул.България№47

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   777867   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.03.2017 21.03.2017