Информация за преписката

Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
Номер: 00909-2017-0001
Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=1792
Процедура: Публично състезание
Описание: „Изработка и доставка на униформено облекло, по обособени позиции”, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - „Изработка и доставяне обувки“ за военнослужещите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, съгласно техническа спецификация с рег. № 679/27.02.2017 г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - „Изработка и доставяне на конфекция - пуловери“ за военнослужещите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ , съгласно техническа спецификация с рег. № 680/27.02.2017 г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - „Изработка и доставяне на конфекция“ за военнослужещите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ , съгласно техническа спецификация с рег.№ 681/27.02.2017 г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - „Изработка и доставка на кожени изделия“ за военнослужещите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ , съгласно техническа спецификация с рег. № 682/27.02.2017 г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 - „Изработка и доставяне на униформено облекло“ за военнослужещите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ , съгласно техническа спецификация с рег.№ 683/27.02.2017 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/04/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   776363   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.03.2017 14.03.2017
2   776383   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.03.2017 14.03.2017
3   788304   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         22.05.2017 22.05.2017
4   791818   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.06.2017 15.06.2017
5   794236   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         03.07.2017 03.07.2017
6   796865   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.07.2017 19.07.2017
7   800359   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.08.2017 11.08.2017
8   819472   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.12.2017 12.12.2017