Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2017-0013
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/pryako-dogovaryane/358-
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Обществената поръчка е с предмет: Упражняване на авторски надзор при строително-монтажни работи – Упражняване на авторски надзор на обект: „Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   774754   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.03.2017 01.03.2017
2   796480   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         18.07.2017 18.07.2017
3   928827   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.08.2019 20.08.2019