Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2017-0005
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на лекарствени продукти и консумативи за перитониална диализа на пациенти при МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   772885   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.02.2017 17.02.2017
2   778770   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.03.2017 27.03.2017
3   828475   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.02.2018 06.02.2018