Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2017-0010
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/355-
Процедура: Открита процедура
Описание: Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по единадесет обособени позиции: Обособена позиция №1: гр. Габрово, ул. Свищовска № 75 Обособена позиция №2: гр. Габрово, ул. Петър Михов 11, 13, 15, 17 Обособена позиция №3: гр. Габрово, ул. Зелена ливада № 5, 7, 9 Обособена позиция №4: гр. Габрово, ул. Свищовска № 65 А, Б, В Обособена позиция №5: гр. Габрово, ул. Младост 28,30, 32 Обособена позиция №6: гр.ГАБРОВО, бул. СТОЛЕТОВ № 84,86,88 Обособена позиция №7 гр. Габрово, ул. Александър Стамболийски № 39,41,43 Обособена позиция №8: гр. Габрово, ул. Свищовска № 73 Обособена позиция №9: гр. Габрово, ул. Люлякова градина № 5 и № 7 Обособена позиция №10: гр. Габрово, ул. Ив.Тончев 7 и ул. св. Кл. Охридски 5,7,9,11 Обособена позиция №11: гр. Габрово, ул. Свищовска 61, А Б В
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/03/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   772096   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.02.2017 17.02.2017
2   772099   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.02.2017 17.02.2017