Информация за преписката

Възложител: Община Септември
Номер: 00652-2017-0003
Адрес на профила на купувача: http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/101-96-00-4-17
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка обхваща изработване натехнически проект за обект: „Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 11,440км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември”Описание на трасетата: 1. гр. Септември – 6 броя улици с обща дължина на линейните водопроводи 4120м. 2. гр. Ветрен – 5 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 2280м. 3. с.Семчиново – 2 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 595м. 4. с.Симеоновец – 3 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 570м. 5.с.Варвара – 1 брой участък от улица с обща дължина на линейните водопроводи 290м. 6. с.Ветрен дол – 6 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 1250м. 7. с.Лозен – 3 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 1090м. 8.с.Ковачево – 2 броя участъци от улици с обща дължина на линейните водопроводи 425 9. с.Карабунар – 2 броя участъци от улици с обща дължина - 820 м
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/03/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   770136   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.01.2017 03.02.2017
2   770140   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.01.2017 03.02.2017
3   781173   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.03.2017 03.04.2017