Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2016-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката има за цел да осигури изработката, доставката и монтажа на обзавеждане и оборудване за ремонтираните помещения и новата зала за спорт в сградата на НСА, на ул. "Гургулят" 1, което включва: ново обзавеждане и оборудване на учебни зали и кабинети; обзавеждане и оборудване на лекционни зали и кабинети, конферентна зала, библиотека, читалня и архив, обзавеждане за спортна зала и съблекални.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/01/2017 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   760706   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.12.2016 05.12.2016
2   760707   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.12.2016 05.12.2016
3   793407   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.06.2017 29.06.2017