Информация за преписката

Възложител: Община Пловдив - Район "Южен"
Номер: 01418-2016-0006
Адрес на профила на купувача: http://south.plovdiv.bg/profil/?p=1931
Процедура: Публично състезание
Описание: Реализирането на обществената поръчка ще се осъществява чрез периодични доставки в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на детските градини, детски ясли и детски кухни на територията на район „Южен“- община Пловдив, на адресите указани в документацията.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/12/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   760559   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.12.2016 01.12.2016
2   760561   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         01.12.2016 01.12.2016
3   776156   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.03.2017 13.03.2017