Информация за преписката

Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Номер: 00210-2016-0013
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е с предмет "Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства". Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/. Видовете консумативи и моделите копирни и печатащи устройства, за които са предназначени, са подробно описани в съответните образци на ценова оферта в СЕВОП. Поръчката се състои от три обособени позиции: 1. "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката HP (Ейч Пи)", с прогн. ст-ст 9 000 000 лв без ДДС; 2. "Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки", с прогн. ст-ст 6 000 000 лв без ДДС; 3. "Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства", с прогн. ст-ст 1 000 000 лв без ДДС.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/12/2016 23:59

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   759541   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.11.2016 28.11.2016
2   759548   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.11.2016 28.11.2016
3   789948   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.06.2017 05.06.2017
4   796260   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.07.2017 19.07.2017
5   796366   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.07.2017 19.07.2017
6   799742   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.08.2017 10.08.2017
7   800299   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.08.2017 14.08.2017
8   800751   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.08.2017 17.08.2017
9   801435   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.08.2017 21.08.2017
10   802375   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.08.2017 28.08.2017
11   802377   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.08.2017 28.08.2017
12   802507   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.08.2017 28.08.2017
13   802801   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.08.2017 30.08.2017
14   802802   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.08.2017 30.08.2017
15   802978   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.08.2017 01.09.2017
16   803195   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.08.2017 04.09.2017
17   803569   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.09.2017 04.09.2017
18   807697   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.10.2017 04.10.2017
19   809865   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.10.2017 16.10.2017
20   810432   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.10.2017 19.10.2017
21   810533   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.10.2017 20.10.2017
22   810537   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.10.2017 20.10.2017
23   810568   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.10.2017 20.10.2017
24   811099   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.10.2017 25.10.2017
25   811325   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.10.2017 26.10.2017
26   813583   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.11.2017 08.11.2017
27   815151   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.11.2017 17.11.2017
28   815770   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.11.2017 22.11.2017
29   815977   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.11.2017 23.11.2017
30   817822   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.12.2017 06.12.2017
31   817823   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.12.2017 06.12.2017
32   817824   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.12.2017 06.12.2017
33   817924   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.12.2017 07.12.2017
34   819519   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.12.2017 15.12.2017
35   819548   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.12.2017 15.12.2017
36   819999   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.12.2017 18.12.2017
37   820012   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.12.2017 18.12.2017
38   820632   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.12.2017 21.12.2017
39   820643   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.12.2017 21.12.2017
40   820700   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.12.2017 21.12.2017
41   821834   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.12.2017 02.01.2018
42   821838   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.12.2017 02.01.2018
43   824374   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.01.2018 15.01.2018
44   825124   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.01.2018 19.01.2018
45   825424   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.01.2018 22.01.2018
46   826223   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.01.2018 25.01.2018
47   826224   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.01.2018 25.01.2018
48   827230   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.01.2018 31.01.2018
49   827231   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.01.2018 31.01.2018
50   828447   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.02.2018 06.02.2018
51   828868   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.02.2018 07.02.2018
52   828913   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.02.2018 09.02.2018
53   828969   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.02.2018 09.02.2018
54   828971   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.02.2018 09.02.2018
55   829687   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.02.2018 12.02.2018
56   831661   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.02.2018 26.02.2018
57   833435   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.03.2018 08.03.2018
58   834947   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.03.2018 13.03.2018
59   840660   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.04.2018 05.04.2018
60   840801   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.04.2018 05.04.2018
61   842963   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.04.2018 20.04.2018
62   843175   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2018 23.04.2018
63   847200   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.05.2018 18.05.2018
64   847275   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.05.2018 16.05.2018
65   847845   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.05.2018 23.05.2018
66   853917   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.06.2018 28.06.2018
67   854008   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.06.2018 28.06.2018
68   857387   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.07.2018 18.07.2018
69   858488   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.07.2018 25.07.2018
70   860259   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.07.2018 02.08.2018
71   860264   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.07.2018 02.08.2018
72   860305   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.07.2018 02.08.2018
73   860333   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.07.2018 03.08.2018
74   861399   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2018 09.08.2018
75   861915   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.08.2018 09.08.2018
76   861916   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.08.2018 09.08.2018
77   863615   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.08.2018 20.08.2018
78   864126   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2018 24.08.2018
79   864128   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2018 27.08.2018
80   864130   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.08.2018 27.08.2018
81   865420   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.08.2018 03.09.2018
82   865423   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.08.2018 03.09.2018
83   867836   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.09.2018 19.09.2018
84   867945   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.09.2018 19.09.2018
85   870367   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.10.2018 04.10.2018
86   871325   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.10.2018 05.10.2018
87   872995   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.10.2018 15.10.2018
88   873908   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.10.2018 18.10.2018
89   873909   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.10.2018 18.10.2018
90   874086   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.10.2018 19.10.2018
91   875316   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.10.2018 26.10.2018
92   875434   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.10.2018 26.10.2018
93   875435   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.10.2018 26.10.2018
94   875907   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.10.2018 30.10.2018
95   876414   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.11.2018 02.11.2018
96   877865   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.11.2018 14.11.2018
97   878953   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.11.2018 21.11.2018
98   879060   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.11.2018 21.11.2018
99   879350   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.11.2018 22.11.2018
100   879651   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.11.2018 23.11.2018
101   880113   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.11.2018 23.11.2018
102   880175   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.11.2018 28.11.2018
103   880232   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.11.2018 29.11.2018
104   880242   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.11.2018 29.11.2018
105   880448   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.11.2018 27.11.2018
106   880566   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.11.2018 29.11.2018
107   880690   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.11.2018 30.11.2018
108   881405   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.12.2018 06.12.2018
109   881410   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.12.2018 06.12.2018
110   881411   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.12.2018 06.12.2018
111   881884   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.12.2018 05.12.2018
112   882187   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.12.2018 06.12.2018
113   882634   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.12.2018 10.12.2018
114   882637   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.12.2018 10.12.2018
115   882643   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.12.2018 10.12.2018
116   882943   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.12.2018 11.12.2018
117   883337   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.12.2018 13.12.2018
118   883343   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.12.2018 13.12.2018
119   883781   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.12.2018 14.12.2018
120   883834   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.12.2018 14.12.2018
121   883838   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.12.2018 14.12.2018
122   883916   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.12.2018 17.12.2018
123   884303   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.12.2018 18.12.2018
124   884669   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.12.2018 19.12.2018
125   885135   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.12.2018 21.12.2018
126   885621   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.12.2018 28.12.2018
127   885624   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.12.2018 28.12.2018
128   886179   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.01.2019 03.01.2019
129   886187   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.01.2019 03.01.2019
130   886515   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.01.2019 07.01.2019
131   886571   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.01.2019 07.01.2019
132   886960   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2019 08.01.2019
133   886961   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2019 08.01.2019
134   886963   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2019 08.01.2019
135   890165   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.01.2019 25.01.2019
136   890837   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.01.2019 25.01.2019
137   892431   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.02.2019 06.02.2019
138   892910   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.02.2019 06.02.2019
139   893002   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.02.2019 06.02.2019
140   893731   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.02.2019 11.02.2019
141   895158   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.02.2019 21.02.2019
142   895842   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.02.2019 25.02.2019
143   897236   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.02.2019 27.02.2019
144   897239   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.02.2019 27.02.2019
145   898925   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2019 05.03.2019
146   898927   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.03.2019 05.03.2019
147   898962   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.03.2019 06.03.2019
148   899101   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.03.2019 07.03.2019
149   899260   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.03.2019 07.03.2019
150   900755   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.03.2019 14.03.2019
151   901195   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.03.2019 18.03.2019
152   901226   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.03.2019 15.03.2019
153   901525   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.03.2019 20.03.2019
154   901932   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.03.2019 19.03.2019
155   902138   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.03.2019 22.03.2019
156   902152   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.03.2019 22.03.2019
157   902166   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.03.2019 22.03.2019
158   903716   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.03.2019 29.03.2019
159   906327   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.04.2019 10.04.2019
160   906967   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.04.2019 15.04.2019
161   907442   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.04.2019 17.04.2019
162   907571   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.04.2019 18.04.2019
163   907572   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.04.2019 18.04.2019
164   907941   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.04.2019 17.04.2019
165   907942   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.04.2019 17.04.2019
166   907994   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.04.2019 19.04.2019
167   908138   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.04.2019 22.04.2019
168   908562   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.04.2019 25.04.2019
169   910454   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.05.2019 08.05.2019
170   910621   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.05.2019 09.05.2019
171   911156   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.05.2019 13.05.2019
172   911257   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.05.2019 14.05.2019
173   911434   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.05.2019 14.05.2019
174   911439   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.05.2019 14.05.2019
175   911579   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     14.05.2019 17.05.2019
176   911843   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.05.2019 16.05.2019
177   911991   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.05.2019 16.05.2019
178   911992   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.05.2019 16.05.2019
179   913013   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.05.2019 22.05.2019
180   913639   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.05.2019 28.05.2019
181   915058   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.06.2019 05.06.2019
182   915162   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.06.2019 06.06.2019
183   915181   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.06.2019 06.06.2019
184   915484   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.06.2019 07.06.2019
185   915890   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.06.2019 13.06.2019
186   915891   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.06.2019 13.06.2019
187   916473   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.06.2019 13.06.2019
188   916475   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.06.2019 13.06.2019
189   916604   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.06.2019 14.06.2019
190   916607   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.06.2019 14.06.2019
191   916955   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.06.2019 17.06.2019
192   917477   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.06.2019 20.06.2019
193   917478   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.06.2019 20.06.2019
194   917786   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.06.2019 21.06.2019
195   917790   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.06.2019 21.06.2019
196   917905   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.06.2019 21.06.2019
197   918614   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.06.2019 26.06.2019
198   918616   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.06.2019 26.06.2019
199   918620   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.06.2019 26.06.2019
200   919452   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.07.2019 01.07.2019
201   921923   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.07.2019 12.07.2019
202   921924   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.07.2019 12.07.2019
203   922280   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.07.2019 16.07.2019
204   922285   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.07.2019 16.07.2019
205   922412   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.07.2019 16.07.2019
206   922416   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.07.2019 16.07.2019
207   926834   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.08.2019 08.08.2019
208   926873   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.08.2019 08.08.2019
209   927060   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.08.2019 08.08.2019
210   927356   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.08.2019 12.08.2019
211   927357   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.08.2019 12.08.2019
212   929161   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.08.2019 21.08.2019
213   933382   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.09.2019 16.09.2019
214   938637   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.10.2019 14.10.2019