Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2016-0075
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/328-
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет: Извършване на обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по десет обособени позиции: Обособена позиция №1 „ТЕРСНАП и ВМЕИ, гр.Габрово, бул. Могильов № 23-25” Обособена позиция №2 „ГАБРОВО, УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” 28, А-Г” Обособена позиция №3 „гр.Габрово, бул.Трети март №21 Обособена позиция №4 „Бичкиня 10, гр.Габрово, ул.Петър Божинов №10, вх.А,Б,В,Г” Обособена позиция №5 гр. Габрово, ул. Свищовска 94, 96, 98 Обособена позиция №6 ул. Любен Каравелов 11 - 13 Обособена позиция №7 град Габрово, улица Любен Каравелов № 15 Обособена позиция №8 гр. Габрово, ул. Морава № 1, 3 и 5 Обособена позиция №9 гр. Габрово, ул. Антим I № 7, 9, 11 и 13 Обособена позиция №10 гр. Габрово, пл. Белорусия
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/01/2017 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   758557   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         18.11.2016 21.11.2016
2   758558   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.11.2016 21.11.2016