Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2016-0024
Адрес на профила на купувача: http://bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2016-0024_BG
Процедура: Публично състезание
Описание: Предмет на обществената поръчка е доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за служителите на БНБ. Поръчката включва единадесет обособени позиции: 1) обособена позиция № 1 “Работно облекло”; 2) обособена позиция № 2 „Ансамбли”; 3) обособена позиция № 3 „Тениски”; 4) обособена позиция № 4 „Мъжки костюми“; 5) обособена позиция № 5 „Дамски костюми“; 6) обособена позиция № 6 „Ризи мъжки”; 7) обособена позиция № 7 „Ризи дамски”; 8) обособена позиция № 8 „Обувки с горна част от естествена кожа”; 9) обособена позиция № 9 „Връхни дрехи”; 10) обособена позиция № 10 „Лични предпазни средства”; 11) обособена позиция № 11 „Суитшърти“. Количеството на стоките, включени в съответните обособени позиции е посочено в Приложение № 1 "Количество на стоките", приложено към документацията за участие в поръчката.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/11/2016 15:45

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   757170   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.11.2016 09.11.2016
2   757171   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.11.2016 09.11.2016
3   763894   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.12.2016 21.12.2016
4   770646   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.02.2017 02.02.2017
5   778359   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2017 22.03.2017
6   829830   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.02.2018 13.02.2018
7   829832   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.02.2018 13.02.2018
8   829834   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.02.2018 13.02.2018
9   829836   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.02.2018 13.02.2018
10   829837   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.02.2018 13.02.2018
11   829839   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.02.2018 13.02.2018