Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2016-0026
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия, използвани за работа с лабораторни апарати, обособени в 22 обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия до складовете на възложителя в градовете: София, Варна, Пловдив, Плевен и Сливен.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08/12/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   756025   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.11.2016 07.11.2016
2   756026   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     02.11.2016 07.11.2016
3   774744   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.03.2017 06.03.2017
4   783586   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.04.2017 21.04.2017
5   871035   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
6   871036   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
7   871038   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
8   871069   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
9   871071   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
10   871072   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
11   871075   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
12   871080   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
13   871085   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
14   871089   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
15   871090   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
16   871092   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
17   871093   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
18   871121   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2018 04.10.2018
19   876627   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.11.2018 05.11.2018