Информация за преписката

Възложител: Агенция по вписванията
Номер: 00447-2016-0004
Адрес на профила на купувача: http://profile.registryagency.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: Предоставяне на услуги по хигиенизиране на работни и сервизни помещения в сгради, ползвани от Агенция по вписванията в 16 града, разпределени съответно в обособени позии.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/11/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   753270   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.10.2016 14.10.2016
2   753272   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.10.2016 14.10.2016
3   784593   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         26.04.2017 26.04.2017
4   847648   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018
5   847649   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018
6   847650   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018
7   847651   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018
8   847652   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018
9   847653   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018
10   847654   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018
11   847655   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018
12   847656   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018
13   847657   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018
14   847658   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018
15   847659   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018
16   847660   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018
17   847661   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018
18   847663   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018
19   847687   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.05.2018 18.05.2018