Информация за преписката

Възложител: "Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД - Старо наименование /Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Стара Загора ЕООД/
Номер: 00731-2016-0008
Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=4049
Процедура: Публично състезание
Описание: Приготвяне в обект тип кухня – майка с административен адрес в гр. Стара Загора и доставка на храна за пациентите на възложителя по изискванията на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно профилактични заведения”, изд. ДИ „Техника”, София, 1984г., под егидата на Министерството на търговията и Министерството на народното здраве. Пациентите са около 130 на ден, а годишната потребност е до 52000 хранодни. Храната включва пълно дневно меню, състоящо се от закуска, обяд и вечеря поставени в индивидуални кутии за еднократна употреба. Към всяко дневно меню е предвидено необходимото количество хляб. Цената на 1 храноден на 1 пациент не може да бъде по-висока от 3.83 лв. без ДДС.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/11/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   752650   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.10.2016 11.10.2016
2   752653   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         11.10.2016 11.10.2016
3   765927   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.01.2017 09.01.2017
4   825776   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2018 22.01.2018