Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2016-0022
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha
Процедура: Открита процедура
Описание: Периодични доставки на медицински изделия за неврохирургия и травматология по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените и структури.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/10/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   750109   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.09.2016 26.09.2016
2   750111   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.09.2016 26.09.2016
3   764911   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.12.2016 30.12.2016
4   772997   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.02.2017 23.02.2017
5   858224   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.07.2018 20.07.2018
6   858225   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.07.2018 20.07.2018
7   858226   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.07.2018 20.07.2018
8   858228   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.07.2018 20.07.2018
9   858472   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.07.2018 23.07.2018
10   858473   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.07.2018 23.07.2018
11   858477   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.07.2018 23.07.2018
12   858479   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.07.2018 23.07.2018
13   858482   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.07.2018 23.07.2018
14   858502   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.07.2018 23.07.2018
15   858503   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.07.2018 23.07.2018
16   858504   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.07.2018 23.07.2018
17   858505   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.07.2018 23.07.2018
18   858508   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.07.2018 23.07.2018
19   858509   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.07.2018 23.07.2018
20   858510   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.07.2018 23.07.2018
21   858511   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.07.2018 23.07.2018
22   858512   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.07.2018 23.07.2018
23   858513   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.07.2018 23.07.2018