Информация за преписката

Възложител: Национална гвардейска част
Номер: 00981-2016-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.guards-bg.com/index.php/procurement/protzeduri
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Ушиване и доставка на следните артикули гвардейско и представително облекло: 1.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и акселбант червен офицерски;2.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и етишкет червен сержантски и войнишки;3.Мундир гвардейски червен /зимен/ с украса, комплект с кушак и акселбант бял офицерски;4.Мундир гвардейски червен /зимен/ с украса, комплект с кушак и етишкет бял сержантски и войнишки;5.Брич офицерски;6.Брич сержантски / войнишки;7.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски;8.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки;9.Калпак гвардейски сив зимен , комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски;10.Калпак гвардейски сив зимен , комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки;11.Фуражка - габардин 50/2 ОВ;12.Фуражка - габардин 50/2 ВВС

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   748134   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.09.2016 13.09.2016
2   755548   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         31.10.2016 31.10.2016
3   769621   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.01.2017 27.01.2017