Информация за преписката

Възложител: Българска асоциация "Диабет"
Номер: 00853-2016-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.badiabet.com
Процедура: Публично състезание
Описание: „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИ ДИАБЕТИЦИ “
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/10/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   747884   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         07.09.2016 07.09.2016
2   747887   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.09.2016 07.09.2016
3   820266   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         17.12.2017 18.12.2017