Информация за преписката

Възложител: Национална многопрофилна транспортна болница /НМТБ/ "Цар Борис III" - София
Номер: 00708-2016-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.nmtb-sofia.eu/page.php?ID=Tenders
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за клинична лаборатория, клинична лаборатория при " Експертиза на Авиотранспорта, Микробиология и Патоанатомия, по 4 обособени позиции за нуждите на НМТБ „ЦАР БОРИС ІІІ
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/09/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   746132   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         24.08.2016 24.08.2016
2   746134   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         24.08.2016 24.08.2016
3   759806   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.11.2016 28.11.2016
4   764804   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         29.12.2016 29.12.2016
5   771921   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.02.2017 13.02.2017
6   823148   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2018 08.01.2018
7   823150   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2018 08.01.2018
8   823154   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2018 08.01.2018
9   823155   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2018 08.01.2018
10   823158   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2018 08.01.2018
11   823160   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2018 08.01.2018
12   823161   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2018 08.01.2018
13   823162   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2018 08.01.2018
14   823164   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2018 08.01.2018
15   823165   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2018 08.01.2018
16   823166   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2018 08.01.2018