Информация за преписката

Възложител: Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
Номер: 00210-2016-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
Процедура: Открита процедура
Описание: Обхваща сключването на Рамкови споразумения за доставки на горива, смазочни материали, автокозметика, метан за автомобили, за периода 01.02.2017 г. - 31.01.2019 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29/09/2016 23:59

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   744768   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         15.08.2016 18.08.2016
2   744772   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.08.2016 18.08.2016
3   769757   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.01.2017 30.01.2017
4   771367   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.02.2017 13.02.2017
5   772717   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.02.2017 20.02.2017
6   773639   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.02.2017 24.02.2017
7   773853   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.02.2017 27.02.2017
8   774182   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.02.2017 02.03.2017
9   774194   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.02.2017 02.03.2017
10   774469   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.02.2017 06.03.2017
11   774494   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.02.2017 06.03.2017
12   774530   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.02.2017 06.03.2017
13   774609   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.02.2017 06.03.2017
14   775076   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.03.2017 08.03.2017
15   775107   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.03.2017 08.03.2017
16   775167   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.03.2017 08.03.2017
17   775168   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.03.2017 08.03.2017
18   775361   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.03.2017 09.03.2017
19   775448   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.03.2017 09.03.2017
20   776026   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.03.2017 13.03.2017
21   776396   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.03.2017 17.03.2017
22   776764   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.03.2017 20.03.2017
23   776838   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.03.2017 20.03.2017
24   776943   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.03.2017 20.03.2017
25   777030   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.03.2017 20.03.2017
26   777070   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.03.2017 20.03.2017
27   777639   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.03.2017 23.03.2017
28   777691   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.03.2017 23.03.2017
29   778009   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.03.2017 24.03.2017
30   778743   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.03.2017 27.03.2017
31   778923   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.03.2017 27.03.2017
32   779209   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.03.2017 30.03.2017
33   779892   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.03.2017 31.03.2017
34   780216   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.03.2017 31.03.2017
35   781367   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.04.2017 05.04.2017
36   781425   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.04.2017 06.04.2017
37   782030   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.04.2017 10.04.2017
38   782048   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.04.2017 10.04.2017
39   782052   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.04.2017 10.04.2017
40   782220   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.04.2017 10.04.2017
41   782296   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.04.2017 10.04.2017
42   782898   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.04.2017 13.04.2017
43   783254   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.04.2017 18.04.2017
44   783460   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.04.2017 21.04.2017
45   783512   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.04.2017 21.04.2017
46   783873   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2017 24.04.2017
47   783907   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.04.2017 24.04.2017
48   785512   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.05.2017 09.05.2017
49   785595   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.05.2017 09.05.2017
50   785756   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.05.2017 09.05.2017
51   786965   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.05.2017 17.05.2017
52   787993   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.05.2017 22.05.2017
53   788148   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.05.2017 23.05.2017
54   788267   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.05.2017 24.05.2017
55   788675   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.05.2017 29.05.2017
56   788839   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.05.2017 29.05.2017
57   789097   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.05.2017 01.06.2017
58   789647   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.06.2017 02.06.2017
59   789710   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.06.2017 02.06.2017
60   789732   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.06.2017 02.06.2017
61   790832   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.06.2017 12.06.2017
62   791201   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.06.2017 14.06.2017
63   791400   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.06.2017 15.06.2017
64   792254   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.06.2017 21.06.2017
65   792277   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.06.2017 21.06.2017
66   792936   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     22.06.2017 26.06.2017
67   793344   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.06.2017 29.06.2017
68   793376   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.06.2017 29.06.2017
69   793494   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.06.2017 30.06.2017
70   794213   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.07.2017 06.07.2017
71   794843   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2017 10.07.2017
72   794863   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2017 10.07.2017
73   794864   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2017 10.07.2017
74   794865   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2017 10.07.2017
75   794866   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2017 10.07.2017
76   794931   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2017 10.07.2017
77   794950   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.07.2017 10.07.2017
78   795022   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.07.2017 10.07.2017
79   795162   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2017 12.07.2017
80   797913   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.07.2017 28.07.2017
81   798507   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.07.2017 02.08.2017
82   805673   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.09.2017 20.09.2017
83   806320   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.09.2017 21.09.2017
84   807334   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.09.2017 02.10.2017
85   808997   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.10.2017 11.10.2017
86   809009   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.10.2017 11.10.2017
87   812056   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.10.2017 30.10.2017
88   814177   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.11.2017 13.11.2017
89   817380   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     29.11.2017 01.12.2017
90   820731   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.12.2017 21.12.2017
91   821337   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.12.2017 28.12.2017
92   824069   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.01.2018 15.01.2018
93   824967   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.01.2018 19.01.2018
94   830130   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.02.2018 15.02.2018
95   830893   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.02.2018 21.02.2018
96   832769   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.03.2018 02.03.2018
97   833087   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2018 02.03.2018
98   833088   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.03.2018 02.03.2018
99   833304   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.03.2018 06.03.2018
100   833497   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.03.2018 08.03.2018
101   834243   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.03.2018 12.03.2018
102   834286   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.03.2018 09.03.2018
103   834459   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.03.2018 14.03.2018
104   834834   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.03.2018 15.03.2018
105   835467   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.03.2018 15.03.2018
106   838066   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.03.2018 26.03.2018
107   838076   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.03.2018 28.03.2018
108   838824   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.03.2018 29.03.2018
109   840970   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.04.2018 04.04.2018
110   841137   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.04.2018 10.04.2018
111   843065   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.04.2018 23.04.2018
112   843252   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.04.2018 20.04.2018
113   843769   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.04.2018 24.04.2018
114   843814   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     24.04.2018 26.04.2018
115   846165   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.05.2018 10.05.2018
116   848838   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.05.2018 28.05.2018
117   849433   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         31.05.2018 31.05.2018
118   850932   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.06.2018 13.06.2018
119   854130   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.06.2018 29.06.2018
120   856176   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.07.2018 09.07.2018
121   862837   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.08.2018 17.08.2018
122   867016   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.09.2018 13.09.2018
123   876510   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.11.2018 02.11.2018
124   878613   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.11.2018 15.11.2018
125   878615   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.11.2018 15.11.2018
126   878617   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.11.2018 15.11.2018
127   878618   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.11.2018 15.11.2018
128   878619   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.11.2018 15.11.2018
129   881368   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.12.2018 05.12.2018
130   884058   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.12.2018 19.12.2018
131   885884   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     02.01.2019 04.01.2019
132   889615   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     21.01.2019 23.01.2019
133   891626   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     30.01.2019 01.02.2019
134   891814   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.01.2019 01.02.2019
135   891877   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     31.01.2019 04.02.2019
136   892157   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     01.02.2019 04.02.2019
137   892213   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     01.02.2019 04.02.2019
138   892322   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.02.2019 07.02.2019
139   892641   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.02.2019 07.02.2019
140   892655   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.02.2019 07.02.2019
141   892768   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.02.2019 07.02.2019
142   892861   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     06.02.2019 08.02.2019
143   892969   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.02.2019 06.02.2019
144   892973   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.02.2019 08.02.2019
145   893102   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     07.02.2019 11.02.2019
146   893272   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.02.2019 08.02.2019
147   893273   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.02.2019 08.02.2019
148   893410   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     08.02.2019 11.02.2019
149   893797   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.02.2019 14.02.2019
150   893837   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.02.2019 14.02.2019
151   894009   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     12.02.2019 15.02.2019
152   894543   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.02.2019 18.02.2019
153   894556   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.02.2019 14.02.2019
154   894561   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.02.2019 14.02.2019
155   894756   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     15.02.2019 18.02.2019
156   894785   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.02.2019 15.02.2019
157   894923   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     15.02.2019 18.02.2019
158   895606   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.02.2019 22.02.2019
159   896372   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     22.02.2019 25.02.2019
160   896566   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.02.2019 27.02.2019
161   896843   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.02.2019 25.02.2019
162   897114   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.02.2019 26.02.2019
163   897409   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.02.2019 27.02.2019
164   897501   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.02.2019 27.02.2019
165   897628   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.02.2019 27.02.2019
166   897820   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.02.2019 04.03.2019
167   898094   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.02.2019 28.02.2019
168   898100   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.02.2019 28.02.2019
169   898417   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     28.02.2019 04.03.2019
170   898451   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.02.2019 28.02.2019
171   899518   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         07.03.2019 07.03.2019
172   899550   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.03.2019 11.03.2019
173   899580   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.03.2019 08.03.2019
174   899605   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.03.2019 11.03.2019
175   899611   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.03.2019 08.03.2019
176   899821   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.03.2019 11.03.2019
177   899823   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.03.2019 12.03.2019
178   899832   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.03.2019 12.03.2019
179   899833   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.03.2019 12.03.2019
180   899917   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.03.2019 14.03.2019
181   900419   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.03.2019 13.03.2019
182   900474   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     13.03.2019 15.03.2019
183   900534   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     13.03.2019 15.03.2019
184   901128   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.03.2019 15.03.2019
185   901225   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.03.2019 15.03.2019
186   901695   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         19.03.2019 19.03.2019
187   902210   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.03.2019 20.03.2019
188   902536   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     21.03.2019 25.03.2019
189   902567   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.03.2019 22.03.2019
190   903208   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.03.2019 27.03.2019
191   903225   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.03.2019 25.03.2019
192   905074   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.04.2019 01.04.2019
193   905230   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.04.2019 03.04.2019
194   905564   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.04.2019 03.04.2019
195   905758   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.04.2019 08.04.2019
196   905813   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.04.2019 08.04.2019
197   905935   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.04.2019 08.04.2019
198   906586   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.04.2019 11.04.2019
199   907013   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.04.2019 15.04.2019
200   907821   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.04.2019 17.04.2019
201   908405   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.04.2019 19.04.2019
202   910266   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.05.2019 09.05.2019
203   910268   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.05.2019 08.05.2019
204   910959   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.05.2019 10.05.2019
205   911381   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     14.05.2019 17.05.2019
206   911392   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.05.2019 17.05.2019
207   912008   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     16.05.2019 20.05.2019
208   912729   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     21.05.2019 27.05.2019
209   912753   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     21.05.2019 27.05.2019
210   913154   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     23.05.2019 27.05.2019
211   913310   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.05.2019 29.05.2019
212   913315   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.05.2019 29.05.2019
213   913321   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.05.2019 29.05.2019
214   913335   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.05.2019 29.05.2019
215   913418   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.05.2019 29.05.2019
216   913419   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.05.2019 29.05.2019
217   913554   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.05.2019 30.05.2019
218   913589   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.05.2019 30.05.2019
219   913597   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.05.2019 30.05.2019
220   913680   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     28.05.2019 30.05.2019
221   913775   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.05.2019 31.05.2019
222   913936   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     29.05.2019 03.06.2019
223   914315   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     31.05.2019 03.06.2019
224   914320   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     31.05.2019 03.06.2019
225   914424   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     31.05.2019 03.06.2019
226   914426   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         31.05.2019 31.05.2019
227   914493   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.06.2019 06.06.2019
228   914676   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.06.2019 06.06.2019
229   914764   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.06.2019 06.06.2019
230   914768   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.06.2019 06.06.2019
231   914785   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.06.2019 06.06.2019
232   914987   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.06.2019 05.06.2019
233   914996   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.06.2019 10.06.2019
234   915028   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.06.2019 10.06.2019
235   915038   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.06.2019 10.06.2019
236   915041   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.06.2019 10.06.2019
237   915086   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.06.2019 10.06.2019
238   915115   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.06.2019 10.06.2019
239   915119   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.06.2019 10.06.2019
240   915127   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     05.06.2019 10.06.2019
241   915275   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     06.06.2019 10.06.2019
242   915328   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     06.06.2019 10.06.2019
243   915360   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         07.06.2019 07.06.2019
244   915507   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     07.06.2019 10.06.2019
245   915515   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     07.06.2019 10.06.2019
246   915666   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     10.06.2019 12.06.2019
247   915959   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.06.2019 14.06.2019
248   916016   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     11.06.2019 14.06.2019
249   916644   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     14.06.2019 17.06.2019
250   916895   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     17.06.2019 20.06.2019
251   917087   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     18.06.2019 20.06.2019
252   917219   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     18.06.2019 21.06.2019
253   917421   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     19.06.2019 24.06.2019
254   917423   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     19.06.2019 24.06.2019
255   917450   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         19.06.2019 19.06.2019
256   917561   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.06.2019 24.06.2019
257   917642   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     20.06.2019 24.06.2019
258   917647   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.06.2019 20.06.2019
259   917815   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.06.2019 21.06.2019
260   917836   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     21.06.2019 24.06.2019
261   917928   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     21.06.2019 24.06.2019
262   918285   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.06.2019 27.06.2019
263   918288   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     25.06.2019 27.06.2019
264   918432   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.06.2019 28.06.2019
265   918762   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.06.2019 01.07.2019
266   918785   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     26.06.2019 01.07.2019
267   918947   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.06.2019 01.07.2019
268   919028   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     27.06.2019 01.07.2019
269   919507   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     01.07.2019 04.07.2019
270   919511   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     01.07.2019 04.07.2019
271   919541   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         01.07.2019 01.07.2019
272   920066   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.07.2019 08.07.2019
273   920078   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.07.2019 08.07.2019
274   920209   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.07.2019 08.07.2019
275   920266   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.07.2019 08.07.2019
276   920468   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.07.2019 05.07.2019
277   920670   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2019 10.07.2019
278   920770   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     08.07.2019 11.07.2019
279   921308   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.07.2019 10.07.2019
280   921479   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.07.2019 15.07.2019
281   921554   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.07.2019 15.07.2019
282   921583   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.07.2019 11.07.2019
283   921934   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     12.07.2019 15.07.2019
284   923151   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     19.07.2019 22.07.2019
285   924493   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.07.2019 29.07.2019
286   924512   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     25.07.2019 29.07.2019
287   926464   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2019 08.08.2019
288   927735   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.08.2019 13.08.2019
289   927844   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)       13.08.2019 15.08.2019
290   927849   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         13.08.2019 13.08.2019
291   929039   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.08.2019 21.08.2019
292   929397   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.08.2019 22.08.2019
293   929653   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.08.2019 23.08.2019
294   929658   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     23.08.2019 26.08.2019
295   930111   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.08.2019 27.08.2019
296   930730   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         29.08.2019 29.08.2019
297   930958   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.08.2019 30.08.2019
298   931566   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.09.2019 09.09.2019
299   933528   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.09.2019 19.09.2019
300   934840   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         24.09.2019 24.09.2019
301   935081   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.09.2019 25.09.2019
302   935753   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     27.09.2019 30.09.2019
303   935873   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     30.09.2019 03.10.2019
304   936017   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     30.09.2019 03.10.2019
305   936874   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     03.10.2019 07.10.2019
306   937855   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     09.10.2019 11.10.2019
307   938471   Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)       11.10.2019 14.10.2019