Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болнница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Стамен Илиев" АД - Монтана
Номер: 00468-2016-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/62
Процедура: Открита процедура
Описание: Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествената спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/06/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   732989   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         11.05.2016 13.05.2016
2   732992   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     11.05.2016 13.05.2016
3   748854   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     14.09.2016 15.09.2016
4   805419   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
5   805420   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
6   805421   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
7   805422   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
8   805424   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
9   805425   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
10   805427   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
11   805428   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
12   805429   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
13   805431   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
14   805432   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
15   805433   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
16   805434   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
17   805435   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
18   805438   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
19   805439   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
20   805440   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
21   805441   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
22   805442   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
23   805443   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
24   805445   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
25   805447   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
26   805448   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
27   805450   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
28   805451   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
29   805452   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
30   805453   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
31   805454   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
32   805455   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017