Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2016-0019
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2016-012
Процедура: Открита процедура
Описание: Целта на поръчката е опазване и защита на имуществото, сигнализиране при нерегламентиран достъп до освободените войскови имоти /ОВИ/ и осъществяване на пропускателен режим на територията на ОВИ. Предоставянето на услугата се осъществява 24 часа, 7 дни в седмицата, включително и през празнични и почивни дни, като за целта изпълнителят трябва да разполага с необходимия кадрови ресурс. Изпълнителят предоставя на лицата, които непосредствено извършват охранителна дейност, техническо оборудване и униформено облекло със съответните отличителни знаци.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01/06/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   729481   Решение         14.04.2016 14.04.2016
2   729486   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.04.2016 14.04.2016
3   734665   Решение         27.05.2016 27.05.2016
4   802300   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     24.08.2017 24.08.2017