Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Номер: 01020-2016-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на лекарства за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД град Пловдив по заявка на възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/05/2016 14:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   729411   Решение         14.04.2016 г.  14.04.2016 г. 
2   729413   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.04.2016 г.  14.04.2016 г. 
3   742756   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     01.08.2016 г.  01.08.2016 г. 
4   800459   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.08.2017 г.  14.08.2017 г. 
5   800460   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.08.2017 г.  14.08.2017 г.