Информация за преписката

Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Номер: 00164-2016-0018
Адрес на профила на купувача: http://pp.mod.bg/MO-DOA-2016-013
Процедура: Открита процедура
Описание: Целта на поръчката е опазване и защита на имуществото, сигнализиране при нерегламентиран достъп до освободените войскови имоти /ОВИ/ и осъществяване на пропускателен режим на територията на ОВИ. Предоставянето на услугата се осъществява 24 часа, 7 дни в седмицата, включително и през празнични и почивни дни, като за целта изпълнителят трябва да разполага с необходимия кадрови ресурс. Изпълнителят предоставя на лицата, които непосредствено извършват охранителна дейност, техническо оборудване и униформено облекло със съответните отличителни знаци.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/06/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   729468   Решение         14.04.2016 14.04.2016
2   729471   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.04.2016 14.04.2016
3   734669   Решение         27.05.2016 27.05.2016
4   799879   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     09.08.2017 09.08.2017
5   801165   Решение         17.08.2017 17.08.2017
6   848375   Решение         23.05.2018 23.05.2018