Информация за преписката

Възложител: Столична община - Район "Искър"
Номер: 01258-2016-0001
Адрес на профила на купувача: http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/357&lang=bg
Процедура: Договаряне
Описание: "Доставка на течни горива - бензин А95, бензин А98, дизелово моторно гориво, газ пропан-бутан и гориво-смазочни материали за нуждите на Столична община-район Искър за срок от две години."

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   727911   Решение         12.04.2016 13.04.2016
2   849746   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     04.06.2018 06.06.2018
3   849752   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.06.2018 06.06.2018