Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2016-0032
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/268-
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е с предмет: „Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по 2 обособени позиции“: Обособена позиция №1: Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи на подобекти: 1. „Арда – гр. Габрово, ул. Орловска 129” 2. „гр. Габрово, ЖБ Трендафил-6, ул. Лазурна №3,5,7,9” 3. СС „Китайска стена - гр. Габрово, ул. Смърч №21-31“ Обособена позиция №2: „Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи на подобекти: 1. „Блок 111 – 1974, гр. Габрово, бул. Могильов № 15, 17, 19, 21” 2. СС „гр. Габрово, бул. Хемус 15-17-19“ 3. „Габрово Антим І №№ 3 и 5”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/05/2016 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   727820   Решение         12.04.2016 12.04.2016
2   727822   Обявление за обществена поръчка         12.04.2016 12.04.2016
3   742652   Информация за сключен договор         28.07.2016 01.08.2016
4   742657   Информация за сключен договор         28.07.2016 01.08.2016
5   830268   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.02.2018 15.02.2018
6   883065   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.12.2018 12.12.2018