Информация за преписката

Възложител: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Велико Търново
Номер: 00207-2016-0029
Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/780
Процедура: Открита процедура
Описание: Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/05/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   727012   Решение         11.04.2016 11.04.2016
2   727014   Обявление за обществена поръчка         11.04.2016 11.04.2016
3   727426   Решение         12.04.2016 12.04.2016
4   744804   Информация за сключен договор         15.08.2016 15.08.2016
5   802004   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.08.2017 23.08.2017