Информация за преписката

Възложител: Община Свиленград
Номер: 00040-2016-0013
Адрес на профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/obshhestveni-porchki/izplnenie-na-inzhenering-ul.rodina-14/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Свиленград на сграда с административен адрес: гр.Свиленград, ул. „Родина” №14”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/06/2016 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   727013   Решение         11.04.2016 11.04.2016
2   727017   Обявление за обществена поръчка         11.04.2016 11.04.2016
3   730412   Решение         15.04.2016 15.04.2016
4   752516   Информация за сключен договор         10.10.2016 10.10.2016
5   787798   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.05.2017 18.05.2017