Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2016-0010
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/163/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Изпълнение на СМР по проект „Подобряване на енергийната ефективност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово чрез газификация на лечебното заведение, ремонт и реконструкция на котелната централа“
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/05/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   726970   Обявление за обществена поръчка         11.04.2016 11.04.2016
2   726971   Решение         11.04.2016 11.04.2016
3   740165   Информация за сключен договор         13.07.2016 13.07.2016
4   760816   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.12.2016 02.12.2016