Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2016-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677
Процедура: Открита процедура
Описание: Ремонтни строителни работи във всички сгради и учебни бази на НСА„Васил Левски“, до 31.12.2016 г и безплатно гаранционно обслужване за срок до 31.12.2017 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/05/2016 10:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   726959   Решение         11.04.2016 11.04.2016
2   726960   Обявление за обществена поръчка         11.04.2016 11.04.2016
3   738431   Информация за сключен договор         30.06.2016 30.06.2016
4   824254   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.01.2018 12.01.2018