Информация за преписката

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД
Номер: 00494-2016-0016
Адрес на профила на купувача: http://www.isul.eu/Obsht_porachki/obsht_porachki_67.html
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на инструментални модули и принадлежности за надграждане на видеоендоскопска система модел „МАКСЕР Ендоскопия”, производство Германия за Отделение по урология с извършване на специфична дейност по андрология съгласно приложена спецификация

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   726634   Решение         08.04.2016 08.04.2016
2   744853   Информация за сключен договор         15.08.2016 15.08.2016
3   829313   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.02.2018 09.02.2018