Информация за преписката

Възложител: Община Благоевград
Номер: 00109-2016-0015
Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html
Процедура: Открита процедура
Описание: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП или общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. За обособените позиции от 1 до 70 включително ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя. За обособени позиции ОП 71, ОП 72 и ОП 73 ще се изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2016 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   726447   Решение         07.04.2016 08.04.2016
2   726449   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.04.2016 08.04.2016
3   732345   Информация за хода на процедурите при производство по обжалване         04.05.2016 04.05.2016
4   739098   Решение     05.07.2016 05.07.2016
5   742549   Решение     29.07.2016 29.07.2016
6   746278   Решение         24.08.2016 24.08.2016
7   750243   Решение         21.09.2016 21.09.2016
8   755492   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     28.10.2016 28.10.2016
9   756062   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.11.2016 02.11.2016
10   756262   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.11.2016 03.11.2016
11   756721   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.11.2016 07.11.2016
12   756723   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.11.2016 07.11.2016
13   756724   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.11.2016 07.11.2016
14   756727   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.11.2016 07.11.2016
15   756729   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.11.2016 07.11.2016
16   756730   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.11.2016 07.11.2016
17   756731   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.11.2016 07.11.2016
18   756733   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.11.2016 07.11.2016
19   756735   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.11.2016 08.11.2016
20   756736   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.11.2016 08.11.2016
21   756737   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.11.2016 08.11.2016
22   756738   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.11.2016 08.11.2016
23   756891   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     08.11.2016 10.11.2016
24   756893   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     08.11.2016 10.11.2016
25   758193   Решение         16.11.2016 16.11.2016
26   758635   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
27   758637   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
28   758639   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
29   758641   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
30   758643   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
31   758644   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
32   758646   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
33   758648   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
34   758649   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
35   758650   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
36   758652   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
37   758694   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
38   758697   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
39   758698   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
40   758704   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
41   758705   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
42   758706   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
43   758707   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
44   758708   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.11.2016 18.11.2016
45   758982   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.11.2016 22.11.2016
46   758984   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.11.2016 22.11.2016
47   758985   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.11.2016 22.11.2016
48   758986   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.11.2016 22.11.2016
49   758987   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.11.2016 22.11.2016
50   758988   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.11.2016 22.11.2016
51   758989   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.11.2016 22.11.2016
52   758990   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.11.2016 22.11.2016
53   758992   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.11.2016 22.11.2016
54   758993   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.11.2016 22.11.2016
55   758996   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.11.2016 22.11.2016
56   758997   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.11.2016 22.11.2016
57   758998   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.11.2016 22.11.2016
58   758999   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.11.2016 22.11.2016
59   759000   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     22.11.2016 22.11.2016
60   759154   Решение         22.11.2016 22.11.2016
61   759765   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.11.2016 28.11.2016
62   759766   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.11.2016 28.11.2016
63   762483   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.12.2016 13.12.2016
64   784638   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     26.04.2017 26.04.2017
65   784882   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         27.04.2017 27.04.2017
66   785585   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.05.2017 04.05.2017
67   789629   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     01.06.2017 02.06.2017
68   790849   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.06.2017 08.06.2017
69   790850   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.06.2017 08.06.2017
70   791840   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.06.2017 15.06.2017
71   791841   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.06.2017 15.06.2017
72   791842   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.06.2017 15.06.2017
73   792535   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.06.2017 20.06.2017
74   792539   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.06.2017 20.06.2017
75   792541   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.06.2017 20.06.2017
76   792543   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.06.2017 20.06.2017
77   793639   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.06.2017 28.06.2017
78   793640   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.06.2017 28.06.2017
79   793642   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.06.2017 28.06.2017
80   794541   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.07.2017 04.07.2017
81   794547   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.07.2017 04.07.2017
82   794582   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     04.07.2017 07.07.2017
83   794583   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.07.2017 05.07.2017
84   796590   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.07.2017 18.07.2017
85   796591   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.07.2017 18.07.2017
86   796595   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.07.2017 18.07.2017
87   796596   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.07.2017 18.07.2017
88   796597   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.07.2017 18.07.2017
89   797068   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.07.2017 20.07.2017
90   797070   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.07.2017 20.07.2017
91   797091   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.07.2017 24.07.2017
92   797754   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         25.07.2017 25.07.2017
93   797857   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.07.2017 26.07.2017
94   797858   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.07.2017 26.07.2017
95   800226   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.08.2017 10.08.2017
96   800228   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.08.2017 10.08.2017
97   800229   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.08.2017 10.08.2017
98   800231   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.08.2017 10.08.2017
99   800970   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.08.2017 16.08.2017
100   800971   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.08.2017 16.08.2017
101   800975   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         16.08.2017 16.08.2017
102   803981   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.09.2017 05.09.2017
103   804932   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         12.09.2017 12.09.2017
104   805568   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.09.2017 15.09.2017
105   806939   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         26.09.2017 26.09.2017
106   807392   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         28.09.2017 29.09.2017
107   807955   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.10.2017 03.10.2017
108   807956   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.10.2017 03.10.2017
109   808225   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.10.2017 04.10.2017
110   809349   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.10.2017 11.10.2017
111   810974   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.10.2017 20.10.2017
112   811027   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)     20.10.2017 23.10.2017
113   813319   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.11.2017 03.11.2017
114   814317   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.11.2017 10.11.2017
115   814318   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         10.11.2017 10.11.2017
116   817592   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         30.11.2017 30.11.2017
117   821304   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         21.12.2017 21.12.2017
118   822432   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.01.2018 03.01.2018
119   828679   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         06.02.2018 06.02.2018
120   830931   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.02.2018 20.02.2018
121   832354   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.02.2018 27.02.2018
122   832356   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.02.2018 27.02.2018