Информация за преписката

Възложител: Община Силистра
Номер: 00030-2016-0007
Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php
Процедура: Открита процедура
Описание: Съгласно Решение на №125 от 28.01.2016г.на Общински съвет - Силистра, обществената поръчка, изпълнима при условията описани в документацията за участие е с предмет:„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции” : Обособена позиция № 1, включваща линии: 1. Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 2 – Силистра – Айдемир, кв. „Татарица” 2. Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 2А – Силистра – Айдемир, кв. „Татарица Обособена позиция № 2, включваща линии: 1. Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 5 – Силистра – Калипетрово (ж. п. гара) 2. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна – Силистра, МР № 19201 Обособена позиция № 3, включваща линия: Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 22 – Силистра – Ветрен Обособена позиция № 4, включваща линии: 1. Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 23 – Силистра – Българка 2. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна – Силистра, МР № 19105 Обособена позиция № 5, включваща линии: 1. Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 25 – Силистра – Бабук 2. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна – Силистра, МР № 19301 Обособена позиция № 6, включваща линия: 1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Гарван, МР № СС-01-046 2. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Гарван, МР № СС-01-048 Обособена позиция № 7, включваща линия: 1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Дулово, МР № СС-01-016 2. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Дулово, МР № СС-01-019 Обособена позиция № 8, включваща линия: 1.Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Малък Преславец, МР № СС-01-031 2. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Малък Преславец, МР № СС-01-033 Обособена позиция № 9, включваща линия:Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Дулово, МР № СС-01-021 Обособена позиция № 10, включваща линия: Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Тутракан, МР № СС-01-042 Обособена позиция № 11, включваща линия: Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Тутракан, МР № СС-01-041 Обособена позиция № 12, включваща линия: Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Осен, МР № СС-01-035 Обособена позиция № 13, включваща линии: 1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Добротица, МР № СС-01-015/1 и МР № СС-01-015/2 2. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Любен, МР № СС-01-028 3. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Любен, МР № СС-01-029 Обособена позиция № 14, включваща линия: Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Алфатар, МР № СС-01-006 Обособена позиция № 15, включваща линия: 1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Искра, МР № СС-01-002 2. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Искра, МР № СС-01-003 и МР № СС-01-004 3. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Искра, МР № СС-01-005 Обособена позиция № 16, включваща линия: 1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Алфатар – Чуковец, МР № СС-01-013 2. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Алфатар – Чуковец, МР № СС-01-014 Обособена позиция № 17, включваща линия: 1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Каолиново, МР № 19101 2. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Каолиново, МР № 19102 Обособена позиция № 18, включваща линия: Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Русе – Силистра, МР № 19301 Обособена позиция № 19, включваща линия: Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Шумен, МР № 19101 Обособена позиция № 20, включваща линия: Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 6 – Центъра (многофункционална сграда) – Пълно описание на всяка обособена позиция е детайлно описано в документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/05/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   726015   Решение         06.04.2016 06.04.2016
2   726021   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     06.04.2016 06.04.2016
3   743397   Решение         04.08.2016 04.08.2016
4   747580   Решение         01.09.2016 01.09.2016
5   751337   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.10.2016 03.10.2016