Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2016-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/
Процедура: Открита процедура
Описание: Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени труд и резервни части на рентгенови апарати за нуждите на ВМА, МБАЛ-София, МБАЛ-Сливен, МБАЛ-Пловдив, МБАЛ-Варна
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/05/2016 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   725934   Решение         06.04.2016 06.04.2016
2   725935   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     06.04.2016 06.04.2016
3   743623   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     05.08.2016 05.08.2016
4   822900   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         05.01.2018 05.01.2018