Информация за преписката

Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
Номер: 00909-2016-0004
Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/
Процедура: Договаряне
Описание: Изработка и доставка униформено облекло

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   724326   Решение         31.03.2016 31.03.2016
2   734777   Решение         30.05.2016 30.05.2016
3   738469   Решение         30.06.2016 30.06.2016