Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2016-0005
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/151/
Процедура: Договаряне
Описание: „Доставка на лекарствени продукти /лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   723482   Решение         29.03.2016 29.03.2016
2   730531   Решение         18.04.2016 18.04.2016
3   735976   Информация за сключен договор         08.06.2016 08.06.2016
4   805200   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         14.09.2017 14.09.2017