Информация за преписката

Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
Номер: 00909-2016-0002
Адрес на профила на купувача: http://pp.naval-acad.bg/?page_id=988
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка и монтаж на Матраци
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/04/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   719656   Обявление за обществена поръчка         15.03.2016 15.03.2016
2   719660   Решение         15.03.2016 15.03.2016
3   738271   Информация за сключен договор         29.06.2016 29.06.2016
4   743577   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.08.2016 05.08.2016