Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Върбица към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2016-0044
Адрес на профила на купувача: http://dgs.varbitca.dpshumen.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка чрез покупка на гуми,необходими за служебните автомобили на Държавно Горско Стопанство "Върбица",гр.Върбица за 2016г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/04/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   719260   Решение         14.03.2016 г.  14.03.2016 г. 
2   719263   Обявление за обществена поръчка         14.03.2016 г.  14.03.2016 г. 
3   722310   Решение         25.03.2016 г.  25.03.2016 г. 
4   734794   Информация за сключен договор         30.05.2016 г.  30.05.2016 г. 
5   767158   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.01.2017 г.  16.01.2017 г. 

Документация за участие в обществена поръчка

По тази обществена поръчка има налична тръжна документация в електронен вид, която е достъпна след регистрация. Ако вече имате потребителско име и парола, моля използвайте ги за да получите достъп до документацията.