Информация за преписката

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Търговище към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен
Номер: 02711-2016-0040
Адрес на профила на купувача: http://dgstargovishte.dpshumen.bg/otkrita-procedura-gsm-2016/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на смазочни материали, антифриз и други консумативи по заявка за служебни моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Търговище”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/04/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   717472   Решение         01.03.2016 01.03.2016
2   717478   Обявление за обществена поръчка         01.03.2016 01.03.2016
3   735362   Информация за сключен договор         02.06.2016 02.06.2016
4   766130   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         10.01.2017 10.01.2017