Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2016-0003
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/150/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Пране на болнични текстилни материали - работно облекло, операционно бельо и болнично бельо при МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово” включващо следните дейности: изпиране, химиотермодезинфекция с препарати на ензимна и кислородна основа; отстраняване на трайно фиксирани замърсявания от биологичен и небиологичен произход; термодезинфекция на немедицинско облекло; изпиране, химиотермодезинфекция и гладене на хирургично и болнично бельо и служебно облекло на служителите в болницата; извършване на услуга "изкърпване", сортиране по отделения и опаковане в полиетиленови пликове, по отделения и артикули по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане и контаминиране,, с транспорт на изпълнителя от и до болницата
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/03/2016 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   716980   Решение         29.02.2016 29.02.2016
2   716981   Обявление за обществена поръчка         29.02.2016 29.02.2016
3   736088   Информация за сключен договор         09.06.2016 09.06.2016
4   805086   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.09.2017 13.09.2017