Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/
Номер: 00516-2016-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.gli.government.bg/page.php?c=172&id=28
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на хартия - не рециклирана, подходяща за двустранно и цветно копиране при работа с високоскоростни копирни машини и лазерни принтери, както и доставка на нови канцеларски материали и нови оригинални и неупотребявани консумативи за разпечатваща техника (тонер касети), зa нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/04/2016 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   716837   Решение         29.02.2016 29.02.2016
2   716838   Обявление за обществена поръчка         29.02.2016 29.02.2016
3   738451   Информация за сключен договор         30.06.2016 30.06.2016
4   791491   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.06.2017 13.06.2017
5   791496   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         13.06.2017 13.06.2017
6   797962   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.07.2017 27.07.2017